Ładowanie strony

# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Piłka siatkowa w Warszawie i na Mazowszu z ochroną PZU

Piłka
siatkowa w Warszawie i na Mazowszu z ochroną PZU

Kahlenberg wprowadził do swojej oferty ubezpieczeń sportowych kolejną dyscyplinę, która święci w Polsce rekordy popularności, także dzięki tytułowi mistrzów świata, jakie zdobył polski team na mistrzostwach Bułgaria – Włochy 2018. Oferta jest wynikiem negocjacji Warszawsko–Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej prowadzonych z pośrednictwem Kahlenberg z PZU. Ich wynikiem jest dedykowana polisa NNW dla zawodniczek i zawodników piłki siatkowej.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu posiadania przez Klub/Związek polisy NNW PZU obejmuje wszystkie następstwa zdarzeń wynikających z kontuzji, urazów lub wypadków, jakie mogą dotknąć ubezpieczonych zawodników i inne ubezpieczone osoby w związku z ich aktywnością sportową – organizowaną przez Klub lub Związek. To oznacza, w największym skrócie, że parasol ochronny polisy NNW PZU jest rozpięty nad zawodnikami w trakcie meczów, podczas treningów, zgrupowań, zawodów, obozów szkoleniowych, itp.

Polisa NNW PZU ma charakter kompleksowy, co oznacza, że ubezpieczony zawodnik lub zawodniczka korzysta z pełnego wachlarza świadczeń i pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia na parkiecie, ale też – co należy podkreślić – drogi "do" i "z" miejsca wykonywania zadań zleconych czy organizowanych przez Związek lub Klub.

Poza wszystkimi zawodniczkami i zawodnikami grającymi w volleyball w klubach zrzeszonych w MWZPS polisą NNW PZU objęci mogą być trenerzy i instruktorzy piłki siatkowej, zawodnicy testowi, członkowie sztabów drużyn, kadry MWZPS oraz uczestnicy projektów organizowanych przez Kluby/Związek.

Ubezpieczenie obejmuje cały wachlarz świadczeń. Gwarantuje uzyskanie środków z tytułu:

  • kosztów leczenia, w tym kosztów nowoczesnej diagnostyki i rehabilitacji,
  • kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • kosztów przeszkolenia zawodowego dla zawodników, którzy nie mogą po wypadkach kontynuować uprawiania sportu ,
  • kosztów i świadczeń za leczenie uciążliwe,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • śmierci ubezpieczonego.

Składki ubezpieczeniowe za 1 zawodnika za roczny okres ubezpieczenia są zróżnicowane i rozpoczynają się już od 18 zł. Wzrastają wraz z zakresem świadczeń jakie przypisane są do składki ubezpieczeniowej: 45 - 75 - 213 - 620 - 830 i 1030 złotych rocznie.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z Kahlenberg Services w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 800 007 008 lub adresem email: sport@kahlenbergservices.com.