Ładowanie strony

# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Sportowcy z profesjonalną ochroną PZU

Sportowcy
z profesjonalną ochroną PZU

PZPN i  PZU wprowadzają do klubów piłki nożnej  kompleksowy program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia piłkarzy. Program ma spełnić oczekiwania zawodników niezależnie od ich wieku i  poziomu zaawansowania.

PZU SA,  największy polski ubezpieczyciel, 7 lipca 2017 r. podpisał porozumienie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej wprowadzające program ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia dla wszystkich zawodników klubów sportowych zrzeszonych w PZPN.

Program obejmie ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków ponad 7 tysięcy klubów i około 450 tysięcy zawodników.  Ochrona przeznaczona jest nie tylko dla reprezentacji Polski, zawodników I i II ligi oraz ekstraklasy, ale także dla piłkarek i piłkarzy wszystkich kategorii wiekowych, w tym dzieci i młodzieży.

Porozumienie dla piłkarzy to najbardziej innowacyjny program funkcjonujący na rynku. Wprowadza   nowy model obsługi szkód. Oprócz standardowej likwidacji, ubezpieczyciel zapewnia zawodnikom bezgotówkową obsługę kosztów leczenia i rehabilitacji. Poszkodowany piłkarz za pośrednictwem infolinii może umówić wizytę u specjalisty (ponad 51 specjalizacji m. in. ortopeda, chirurg, neurolog, okulista, psycholog), uzgodnić zabieg rehabilitacyjny lub poprosić o transport do placówki medycznej. Wszystko to dzięki zaangażowaniu spółek Grupy PZU: PZU Pomoc i PZU Zdrowie.  Po zgłoszeniu szkody PZU SA umówi wizytę lub zabieg w jednej z ponad 1800 współpracujących z PZU Zdrowie placówek medycznych, które mają wykwalifikowany personel i wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny. Jeśli będzie taka potrzeba ubezpieczyciel zapłaci za zakup protez, kul czy założenie gipsu.  Rozliczenie kosztów  np.  dostawy leku odbędzie się bez udziału poszkodowanego sportowca.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej programu jest związany z uprawianiem sportu, czyli gdy zawodnik jest pod opieką klubu podczas treningów, meczy, zgrupowań, sparingów. Obejmuje głównie następstwa nieszczęśliwego wypadku np. złamania, skręcenia czy zwichnięcia.  W katalogu świadczeń dla ubezpieczonego znajdą się odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenia zawodowego, organizacji i procesu leczenia, w tym rehabilitacji. Dodatkowo PZU SA gwarantuje ubezpieczonym całodobowy asisstance.

PZPN zadbało o to, aby  kluby decydowały o wariancie ubezpieczenia i, w konsekwencji, o wysokości płaconej składki.

PZU uruchomiło specjalną, całodobową infolinię. Pod numerem 801 402 402 czynnym 7 dni w tygodniu można zgłosić szkodę lub uzyskać informację o ochronie ubezpieczeniowej. Szkodę można również zgłosić  osobiście w oddziale PZU na terenie całej Polski oraz przez internet na stronie www.pzu.pl

 

Korzyści z programu dla ubezpieczonego zawodnika to przede wszystkim:

  • poczucie bezpieczeństwa – szeroki zakres opieki medycznej i szybki dostęp do świadczeń,
  • zdrowie w najlepszych rękach – wykwalifikowana kadra medyczna i nowoczesne, doskonale wyposażone przychodnie,
  • oszczędność pieniędzy – grupowe ubezpieczenie to znacznie niższa składka

 

Aby skorzystać z oferty klub winien skontaktować się z jej dystrybutorem, którym jest Kahlenberg Services Sp. z o.o.: www.kahlenbergservices.com, Telefon: 800 007 008 (poniedziałek – piątek 9:00 – 17.00), e-mail: sport@kahlenbergservices.com.