# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Kahlenberg Services jest wyłącznym dystrybutorem polisy NNW PZU/PZPN. Jest to jedyne w Polsce ubezpieczenie sportowe dedykowane wyłącznie piłce nożnej. Jego wyjątkowość polega na tym, że łączy ono tradycyjne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Polisa jest wspólną odpowiedzią PZU i Polskiego Związku Piłki Nożnej na oczekiwania i potrzeby tysięcy polskich piłkarek i piłkarzy, którzy w przypadku odniesienia kontuzji lub urazu mają gwarancję profesjonalnej opieki i wsparcia: od pomocy lekarskiej, przez diagnostykę i ewentualny zabieg, aż po rehabilitację i refundację zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Polisa NNW PZU/PZPN odpowiada ustawowym wymogom obowiązkowego ubezpieczenia zawodników, jaki nakłada na kluby art.38 ustawy o sporcie.

Jak to działa

 Jak działa piłkarskie ubezpieczenie

Polisa NNW PZU/PZPN stworzona została przez PZU S.A. jako rozwiązanie zapewniające realną ochronę ubezpieczeniową dla zawodników piłkarskich klubów sportowych, zrzeszonych w PZPN   i Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej. Głównym celem powiązania w jednym produkcie ubezpieczeniowym ubezpieczenia NNW z ubezpieczeniem zdrowotnym (koszty leczenia i rehabilitacji) jest jak najszybszy powrót kontuzjowanego zawodnika do uprawiania sportu.

Ubezpieczenie adresowane jest do zawodników grających w piłkę nożną zawodowo i amatorsko. Polisą mogą być także objęci trenerzy i sędziowie piłkarscy. Ubezpieczenie stworzone również zostało z myślą o młodych zawodniczkach i zawodnikach szkółek klubów piłkarskich zrzeszonych w PZPN.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Polisa NNW PZU/PZPN chroni zawodnika zarówno podczas treningu, meczu, zgrupowań szkoleniowych, jak i w czasie innych sportowych zajęć, organizowanych lub nadzorowanych przez klub lub jego szkółkę piłkarską. Zakres ochrony w programie PZU dla piłki nożnej obejmuje:

 1. złamania, zwichnięcia, skręcenia,
 2. obrażenia ciała, jeżeli doszło do nich na boisku, w czasie treningu,
 3. następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

 

Co oferuje piłkarska polisa

Ubezpieczony zawodnik może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej, leczenia i rehabilitacji oraz wypłatę świadczenia za następstwa wypadku. W przypadku ubezpieczenia imiennego ubezpieczeni zawodnicy mogą skorzystać z pomocy medycznej (diagnostyki i leczenia) w sieci placówek PZU.*

 

Zakres i charakter świadczeń z tytułu ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje wachlarz świadczeń, które tworzą standard polisy NNW PZU/PZPN:

 1. koszty leczenia, w tym koszty rehabilitacji,
 2. koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 3. koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
 4. świadczenie za leczenie uciążliwe,
 5. trwały uszczerbek na zdrowiu,
 6. śmierć ubezpieczonego,
 7. usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP.

 

Co zapewnia pomoc assistance

 1. transport medyczny,
 2. dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego,
 3. dostawę leków,
 4. pomoc domową, wizytę lekarza/pielęgniarki w miejscach pobytu,
 5. dostęp do infolinii medycznej i telefoniczną konsultację z lekarzem Centrum Alarmowego PZU.

 

 

Szkody można zgłaszać dzwoniąc na infolinię PZU S.A., czynną całą do bę pod nr telefonu: 801 402 402. Do likwidacji szkody niezbędne jest oświadczenie kierownika drużyny (tutaj), że do nieszczęśliwego wypadku doszło podczas uprawiania sportu.

 

Sprawdź Taryfy i tabele świadczeń#