Ładowanie strony

# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Sport to nasza pasja i styl życia. Dlatego przygotowaliśmy propozycję dla tych którzy tak jak my, kochają ruch, wysiłek i zdrowie. Kahlenberg Services jest najwszechstronniejszym na polskim rynku dostawcą kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla sportowców wyczynowych. Przygotowujemy unikatowe rozwiązania dla zawodników związków sportowych, klubów i stowarzyszeń. Pierwszy wprowadzony przez nas program jest realizowany wspólnie z naszym partnerem – PZU SA. Przygotowaliśmy go dla zawodników klubów zrzeszonych w będących członkami PZPN Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej. Oferujemy także ubezpieczenia dla zawodników wszelkich innych dyscyplin sportowych.

Jak to działa

Program NNW PZU dla piłki nożnej

Program NNW PZU to jedyne na rynku ogólnopolskim rozwiązanie, które łączy NNW z serwisem ubezpieczeń zdrowotnych. Stworzony został przez PZU S.A. jako kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla zawodników piłkarskich klubów sportowych zrzeszonych PZPN. Jest więc wspólną odpowiedzią PZU i Polskiego Związku Piłki Nożnej na potrzeby i oczekiwania tysięcy polskich piłkarzy i piłkarek, którzy w przypadku odniesienia kontuzji na boisku mają gwarancję profesjonalnej opieki: od pomocy lekarskiej i transportu do placówki służby zdrowia, poprzez ewentualny zabieg, aż po zabiegi rehabilitacyjne i refundację kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Program skonstruowano tak, by zawodniczka lub zawodnik mogli jak najszybciej powrócić do uprawiania sportu.

 

Zakres ochrony i świadczeń w programie NNW PZU

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony w programie NNW PZU dla piłki nożnej jest wyjątkowy na polskim rynku ubezpieczeniowym i obejmuje:

 1. złamania, zwichnięcia, skręcenia,
 2. obrażenia ciała, jeżeli doszło do nich na boisku, w czasie treningu,
 3. następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

 

Polisa ma charakter kompleksowy, co oznacza, że ubezpieczony zawodnik lub zawodniczka, korzysta z pełnego wachlarza świadczeń i pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia na boisku.

 

Polisa gwarantuje:

 • pomoc assistance pracującej na dedykowanej do tego programu infolinii nr 801 402 402 czynnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • pomoc medyczną, również w sieci prywatnych placówek medycznych,
 • wizytę u lekarza specjalisty,
 • zabieg rehabilitacyjny,
 • transport na zmianę opatrunku,
 • refundację kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego.

 

Leczenie odbywa się bezkosztowo w ramach sumy ubezpieczenia.

 

Pomoc assistance zapewnia:

 • transport medyczny,
 • dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego,
 • dostawę leków,
 • pomoc domową, wizytę lekarza/pielęgniarki w miejscach pobytu,
 • dostęp do infolinii medycznej i telefoniczną konsultację z lekarzem Centrum Alarmowego PZU.

 

Zakres i charakter świadczeń z tytułu ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje szeroki wachlarz świadczeń. Gwarantuje uzyskanie środków z tytułu:

 • kosztów leczenia, w tym kosztów rehabilitacji,
 • kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • świadczeń za leczenie uciążliwe,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci ubezpieczonego.

 

szkody można zgłaszać dzwoniąc na infolinię PZU S.A. czynną całą dobę pod nr telefonu: 801 402 402
do likwidacji szkody niezbędne będzie oświadczenie kierownika drużyny (tutaj), że do nieszczęśliwego wypadku doszło podczas uprawiania sportu

 

Sprawdź korzyści#