# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Program ubezpieczeń dla piłki nożnej funkcjonuje od 2017 roku. Podlega on zmianom, wynikającym z doświadczeń zebranych w ostatnich latach, w tym oceny przez PZU tzw. wskaźnika szkodowości całego programu ubezpieczeń dla piłki nożnej. Twórcy ubezpieczenia NNW PZU/PZPN założyli przy tym, że niezmienna jest konstrukcja polisy (NNW + pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji), wysoki standard likwidacji szkód, dostępność ubezpieczenia dla zawodników i zawodniczek z różnych klubów, dysponujących różnymi dochodami, czemu ma służyć między innymi możliwość rozkładania płatności za ubezpieczenie na bezodsetkowe raty, ustalone w umowie ubezpieczenia oraz optymalny poziom składki ubezpieczeniowej dla najmłodszych piłkarzy. Do standardu piłkarskiej polisy NNW PZU/PZPN dodano również możliwość wyboru formuły ubezpieczenia: umowę ubezpieczenia zbiorowego z imiennym wykazem ubezpieczonych zawodników lub bez imiennego ich wskazania oraz podział na kategorie wiekowe ubezpieczanych zawodników.

Taryfy i tabela świadczeń

Zapoznaj się z tabelą stawek, zakresami świadczeń i sumami ubezpieczeń*:


!!!UWAGA!!! PŁATNOŚĆ SKŁADKI JEDNORAZOWO LUB RATALNIE (MIESIĘCZNIE, KWARTALNIE, PÓŁROCZNIE)

 * Wybierając rodzaj ubezpieczenia bierzemy pod uwagę rok urodzenia zawodnika w dniu zawarcia umowy

*PZU SA zastrzega możliwość odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy zawieraniu umów ubezpieczenia zbiorowego z imiennym wykazem ubezpieczonych, wskazanych przez PZU SA zawodników z danego wykazu, bez podania przyczyny odmowy.

Płatność składki można uiścić jednorazowo lub ratalnie bez dodatkowych kosztów - maksymalnie można ją rozłożyć na 12 miesięcznych rat.

Jeśli masz pytania o stawki, zakresy świadczeń i sumy ubezpieczeń – nie wahaj się, zadzwoń do naszego konsultanta – numer infolinii Kahlenberg Services 800 007 008, poniedziałek - piątek, 9.00 - 17.00

 

Sprawdź Jak ubezpieczyć#