# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

NNW dla Szkół Mistrzostwa Sportowego

NNW
dla Szkół Mistrzostwa Sportowego

Ubezpieczenie PZU dedykowane jest zawodniczkom i zawodnikom do lat 18, uprawiającym wszystkie dyscypliny sportu w formie zorganizowanej przez Szkoły Mistrzostwa Sportowego, akademie, szkoły, fundacje, związki sportowe czy kluby.

Polisa zapewnia całodobową ochronę ubezpieczeniową, co oznacza, że obowiązuje również poza zajęciami sportowymi, np. podczas lekcji i pozasportowych zajęć w szkole. W związku z tym nie ma potrzeby dokupowania dodatkowego ubezpieczenia NNW szkolnego, bo polisa - nazywana uniwersalną polisą sportową - zastępuje je w całości.

Poniżej tabela z wysokościami rocznej składki za jednego ubezpieczonego z wykazem świadczeń w dwóch wariantach ubezpieczenia: brązowego, srebrnego.

W celu przygotowania oferty ubezpieczeniowej prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (tutaj) i przesłanie go mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com. W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr infolinii 800 007 008 (pn-pt, 9-17)

Zakres ubezpieczenia łączy klasyczne ubezpieczenie NNW (świadczenie z tytułu śmierci, czy trwałego uszczerbku zdrowia) z kosztami leczenia i rehabilitacji, nabycia przedmiotów ortopedycznych, czy usług typu asisstance na terytorium RP (zakres podstawowy).

Polisa ma charakter ubezpieczenia grupowego - ubezpieczającym są szkoły, akademie, fundacje i inne podmioty prowadzące w formie zorganizowane kształcenie sportowe. Oferta proponuje dwa warianty ubezpieczenia. Polisa jest zawiera w formie bezimiennej. Umowa ubezpieczenia bezimiennego może być zawarta pod warunkiem ubezpieczenia wszystkich zawodników w danej grupie wiekowej tym samym wariancie.

Znajdź nas na www.facebook.com/kahlenbergservices

DOKUEMNTY DO POBRANIA:

- Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia
- Dokument o produkcie NNW PZU SPORT
- Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń
- Informacja o administratorze danych