# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

NNW sędziego piłki nożnej

NNW
sędziego piłki nożnej

Polskie środowisko sędziów piłkarskich, reprezentujących różne odmiany piłki nożnej – piłkę męską, piłkę kobiecą, plażową czy futsal – liczy ponad dziesięć tysięcy osób. Sędziują oni na wszystkich poziomach rozgrywek piłkarskich, w rozgrywkach pucharowych, na turniejach, w meczach drużyn zawodowych i amatorskich.

Przepisy gry w piłkę nożną wyznaczają sędziom szczególną rolę oraz szczególne wymagania. Należą do nich zarówno utrzymanie na wysokim poziomie sprawności fizycznej, jak i konieczność częstego podróżowania  do miejsc, w których odbywają się mecze i rozgrywki. Sędziowie narażeni są również na kontuzje i urazy, bowiem mimo swojej szczególnej pozycji na boisku są aktywnymi "uczestnikami" gry.

PZU, w ramach programu ubezpieczeń dla piłki nożnej,  przygotowało ofertę ubezpieczenia sędziów piłkarskich od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Polisa ma szeroki zakres ochrony. Sędziowie są objęci ochroną ubezpieczeniową w trakcie zawodów (meczów), podczas treningów i testów sprawnościowych oraz w drodze na mecz i z meczu.

Warunki ubezpieczenia sędziów piłkarskich są następujące:

  • Ubezpieczającym jest Wojewódzki Związek Piłki Nożnej (WZPN);
  • Ubezpieczeni to sędziowie z danego WZPN;
  • ubezpieczenie NNW dla sędziów może mieć formę polisy grupowej bezimiennej* lub imiennej;
  • płatność za polisę uiszcza WZPN (Ubezpieczający) jednorazowo w ciągu 7 dni od daty wystawienia polisy.

Poniżej tabela z wysokością rocznej składki za jednego ubezpieczonego z wykazem świadczeń dla sędziów piłki nożnej.

W celu przygotowania oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (tutaj) i kontakt pod numerem 800 007 008 lub mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com

* warunkiem zawarcia polisy bezimiennej jest ubezpieczenie wszystkich sędziów w danym WZPN