# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

NNW sędziego piłki nożnej

NNW
sędziego piłki nożnej

Przepisy gry w piłkę nożną wyznaczają sędziom szczególną rolę oraz szczególne wymagania. Należą do nich zarówno utrzymanie na wysokim poziomie sprawności fizycznej, jak i konieczność częstego podróżowania do miejsc, w których odbywają się mecze i rozgrywki. Piłkarskie sędzie i piłkarscy sędziowie narażeni są również na kontuzje i urazy, bowiem mimo swojej szczególnej pozycji na boisku są aktywnymi uczestnikami gry.

Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową sędzią łącząc cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakupu środków ortopedycznych w razie urazu lub kontuzji.

Polisa zapewnia całodobową ochronę ubezpieczeniową. Sędziowie są objęci ochroną ubezpieczeniową w trakcie zawodów (meczów), podczas treningów, testów sprawnościowych i życia prywatnego.

Poniżej tabela z wysokościami rocznej składki za jednego ubezpieczonego z wykazem świadczeń w trzech wariantach ubezpieczenia: brązowy, srebrny lub złoty.

W celu przygotowania indywidualnej oferty ubezpieczeniowej prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (tutaj)  lub grupowej oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (tutaj) i przesłanie go mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com. W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr infolinii 800 007 008 (pn-pt, 9-17)

Ubezpieczającym/płatnikiem składki jest Wojewodzki Związek Piłki Nożnej lub sędzia piłkarski, indywidulanie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na dwanaście miesięcy. Umowa może mieć charakter grupowy (polisa bezimienna) lub indywidualny (polisa imienna), kiedy ubezpiecza się sam sędzia.
Warunkiem przystąpienia do polisy grupowej bezimiennej jest zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich sędziów w danym WZPN.

Znajdź nas na www.facebook.com/kahlenbergservices

DOKUEMNTY DO POBRANIA:

- Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia indywidualnego
- Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia grupowego
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia
- Dokument o produkcie NNW PZU SPORT
- Informacja o produkcie i tabela składek
- Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń
- Informacja o administratorze danych