# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

NNW trenera piłki nożnej i sportowego pracownika klubu

NNW
trenera piłki nożnej i sportowego pracownika klubu

Polisa NNW trenera piłki nożnej i pracownika sportowego klubu najpełniej oddaje charakter futbolu jako zespołowej dyscypliny sportu. Na boisko wychodzi drużyna, ale przygotowanie piłkarskiego widowiska wymaga współdziałania wielu osób: trenera i jego współpracowników oraz wielu pracowników klubu.

Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową trenerom piłki nożnej i pracownikom sportowym klubu łącząc cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakupu środków ortopedycznych w razie urazu lub kontuzji.

Polisa zapewnia całodobową ochronę ubezpieczeniową, co oznacza, że obowiązuje również w życiu prywatny.

Poniżej tabela z wysokościami rocznej składki za jednego ubezpieczonego z wykazem świadczeń w trzech wariantach ubezpieczenia: brązowy, srebrny lub złoty.

W celu przygotowania indywidualnej oferty ubezpieczeniowej prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (tutaj) lub grupowej oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (tutaj) i przesłanie go mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com. W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr infolinii 800 007 008 (pn-pt, 9-17)

Ubezpieczającym/płatnikiem składki jest klub piłkarski lub trener/pracownik klubu indywidualnie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na dwanaście miesięcy. Umowa może mieć charakter grupowy (polisa bezimienna) lub indywidualny (polisa imienna), kiedy ubezpiecza się sam trener/pracownik klubu.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia bezimiennego jest zgłoszenie wszystkich trenerów i/lub pracowników klubu.

Znajdź nas na www.facebook.com/kahlenbergservices

DOKUEMNTY DO POBRANIA:

- Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia indywidualnego
- Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia grupowego
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia
- Dokument o produkcie NNW PZU SPORT
- Informacja o produkcie i tabela składek
- Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń
- Informacja o administratorze danych