# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

OC klubu piłkarskiego

OC
klubu piłkarskiego

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego (klubu) za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

 1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
 2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia:

 • Klauzula nr 5 - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy,
 • Klauzula nr 7 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 • Klauzula nr 13 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu (zakres podstawowy obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu),
 • Klauzula nr 16 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy,

 

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

 • klauzula nr 2 – rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody powstałe na terytorium całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii
 • klauzula nr 10 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego – limit 20% sumy gwarancyjnej;
 • Klauzula nr 11 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego – limit 50.000 zł;
 • Klauzula nr 27 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej (OC za szkody mające postać czystych strat finansowych) rozszerzenie o czyste straty finansowe – limit 10% sumy gwarancyjnej,

 

Za co m.in. odpowiada ubezpieczyciel (przykłady szkód):

 • nieumyślne uszkodzenie szatni (należącej do osoby trzeciej) przez zawodników klubu podczas meczu wyjazdowego,
 • nieumyślne uszkodzenie wynajmowanego obiektu należącego do osoby trzeciej (np. zbicie szyby podczas przenoszenia sprzętu sportowego),
 • szkody doznane przez pracowników klubu na skutek złej organizacji miejsca ich pracy przez klub.

 

Kluby poniżej I ligi
Suma ubezpieczenia Składka roczna
100 000 zł 1 100 zł
300 000 zł 1 500 zł
500 000 zł 2 200 zł

 

UWAGA !!!

Powyższa oferta w zakresie OC ogólnej nie ma zastosowania do klubów I Ligi i Ekstraklasy. W przypadku klubów I Ligi i Ekstraklasy PZU SA każdorazowo zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny ryzyka i kwotacji składki po analizie szkodowości w okresie ostatnich 3 lat.

 

Załączniki do pobrania:

- [PDF] Propozycja ubezpieczenia  i tabela składek

- [DOCX] Formularz zgłoszeniowy klubu

- [PDF] Ogólne warunki ubezpieczenia PZU OC OGÓLNEJ

- [PDF]Informacja Administratora danych osobowych dla klienta

- [PDF] Informacja o dystrybutorze - Kahlenberg Services PZU

- [PDF] Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU OC OGÓLNEJ

 

Aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu prosimy, o kontakt z infolinią

Kahlenberg Services Sp. z o.o.

800 007 008 (poniedziałek-piątek 9.00-17.00)