# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Program NNW dla siatkarzy MWZPS

Program
NNW dla siatkarzy MWZPS

Dla klubów piłki siatkowej zrzeszonych w Mazowiecko - Warszawskim Związku Piłki Siatkowej PZU stworzył specjalny program NNW.

Polisa NNW PZU ma charakter kompleksowy, co oznacza, że ubezpieczony zawodnik lub zawodniczka korzysta z pełnego wachlarza świadczeń i pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia na parkiecie, ale też - co należy podkreślić – drogi "do" i "z" miejsca wykonywania zadań zleconych czy organizowanych przez Związek lub Klub.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu posiadania przez Klub/Związek polisy NNW PZU obejmuje wszystkie następstwa zdarzeń wynikających z kontuzji, urazów lub wypadków, jakie mogą dotknąć ubezpieczonych zawodników i inne ubezpieczone osoby  w związku z ich aktywnością sportową organizowaną przez Klub lub Związek.

 

Zakres świadczeń z tytułu ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje cały wachlarz świadczeń. Gwarantuje uzyskanie środków z tytułu:

  • kosztów leczenia, w tym kosztów nowoczesnej diagnostyki i rehabilitacji,
  • kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • kosztów przeszkolenia zawodowego dla zawodników, którzy nie mogą po wypadkach kontynuować uprawiania sportu ,
  • kosztów i świadczeń za leczenie uciążliwe,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • śmierci ubezpieczonego.

 

Załączniki do pobrania:

- [PDF] Propozycja ubezpieczenia

- [PDF] OWU_PZU NNW

- [PDF] Informacja Administratora danych osobowych dla klienta

- [DOCX] Formularz zgłoszeniowy klubu

- [DOCX] Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia zbiorowego

- [PDF] Tabela wariantów ubezpieczenia

- [PDF] Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Sport

- [PDF] Informacja o dystrybutorze - Kahlenberg Services PZU

 

 

 

Tabela nr 1 zawodnicy pozostali, trenerzy, instruktorzy, członkowie sztabów drużyn, uczestnicy projektów

Świadczenia Suma ubezpieczenia w złotych
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć ubezpieczonego 5.000 10.000 20.000 60.000
Koszty leczenia 3.000 4.000 6.000 30.000
Koszty rehabilitacji 1.000 2.000 4.000 20.000
Koszty nabycia środków ortopedycznych i środków pomocniczych 1.250 1.250 1.250 1.250
Koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych 1.250 1.250 1.250 1.250
Świadczenie za leczenie uciążliwe 50 100 200 600
Assistance + + + +
Składka ubezpieczeniowa w złotych za 1 zawodnika za roczny okres ubezpieczenia 18zł 45zł 75zł 213zł
Składka ubezpieczeniowa w złotych za 1 zawodnika testowego za okres ubezpieczenia 1-30 dni - 45zł 60zł 150zł

 

Tabela nr 2 zawodnicy PlusLigi, I Ligi, II Ligi oraz zawodnicy pozostali, trenerzy, instruktorzy, członkowie sztabów drużyn

Świadczenia Suma ubezpieczenia w złotych
Wariant I Wariant II Wariant III
Trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć ubezpieczonego 60.000 80.000 100.000
Koszty leczenia 30.000 40.000 50.000
Koszty rehabilitacji 20.000 25.000 30.000
Koszty nabycia środków ortopedycznych i środków pomocniczych 5.000 5.000 5.000
Koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych 5.000 5.000 5.000
Świadczenie za leczenie uciążliwe 600 800 1.000
Assistance + + +
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (urazy przeciążeniowe) + + +
Składka ubezpieczeniowa w złotych za 1 zawodnika za roczny okres ubezpieczenia 620zł 830zł 1.030zł

 

Szkody można zgłaszać dzwoniąc na infolinię PZU S.A. czynną całą dobę pod nr telefonu: 801 102 102.
Do likwidacji szkody niezbędne będzie oświadczenie kierownika drużyny (tutaj), że do nieszczęśliwego wypadku doszło podczas uprawiania sportu.