Ładowanie strony

# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia
komunikacyjne

Każdy właściciel pojazdu (samochodu, motocykla, traktora, autokaru, ciężarówki) ma obowiązek posiadać polisę OC. Tak jest nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich krajach europejskich oraz większości państwa na świecie. Istotą ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest zabezpieczenie interesów ubezpieczonego, a także umożliwienie zaspokojenia roszczeń osób, poszkodowanych w wypadkach drogowych. Pozwala ono na pokrycie szkód wyrządzonych w majątku, na zdrowiu i życiu innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zwalnia sprawcę wypadku z odpowiedzialności finansowej wobec osób poszkodowanych.

Dodatkową ochronę stanowi polisa autocasco. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które pokrywa koszty naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam ubezpieczający się.

Również dobrowolnymi polisami komunikacyjnymi są ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów, ubezpieczenia assistance, ubezpieczenia ochrony prawnej, ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenia bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Kahlenberg Services oferuje szeroką gamę tego typu produktów. Współpracuje z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce, m.in. PZU S.A., AXA TU S.A.

W celu przygotowania propozycji ubezpieczenia prosimy o kontakt office@kahlenbergservices.com