Ładowanie strony

# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenia
NNW

Zdrowie i życie – nic cenniejszego nie posiadamy. Dlatego ich ochrona, a w razie konieczności ich ratowania – wsparcie finansowe – są bezcenne.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia środki najbliższym w przypadku śmierci ubezpieczonego, a jemu samemu – gwarantuje pomoc w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Korzyści z posiadania ubezpieczenia NNW to przede wszystkim:

  • gwarancja szerokiego wachlarza świadczeń,
  • wysokie sumy ubezpieczenia za przystępną składkę,
  • ochrona ubezpieczonego, jak i jego najbliższych,
  • zakres terytorialny ochrony: zarówno Polska, jak i większość państw europejskich.

Polisy te można kupić jako samodzielną ochronę lub dodatek do innych ubezpieczeń.

Kahlenberg Services współpracuje z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce, m.in. PZU S.A., AXA TU S.A