Ładowanie strony

# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia
OC

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) chronią na wypadek, gdy samemu wyrządzi komuś szkodę i będzie się zobowiązanym do jej naprawienia. Katalog zdarzeń objętych polisą jest szeroki: od zniszczenia cudzego mienia, przez uszkodzenie ciała lub zdrowia innej osoby, aż po spowodowanie śmierci.

Ubezpieczenie gwarantuje, że świadczenie poszkodowanemu wypłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. To doskonała forma zabezpieczenia interesów własnych oraz innych osób.

Idealnie zabezpiecza interesy osób wykonujących szczególne zawody lub uprawiających unikatowe hobby.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia OC to przede wszystkim:

  • gwarancja wypłaty świadczeń osobom poszkodowanym,
  • uwolnienie od zmartwień w razie nieprzewidzianych zdarzeń,
  • ochrona interesów ubezpieczonego i innych,
  • możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do własnych potrzeb.

Kahlenber Services współpracuje z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce, m.in. PZU S.A., AXA TU S.A.