# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Oferta Kahlenberg Services zawiera również najpowszechniejszy rodzaj ubezpieczeń na polskim rynku: ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie komunikacyjne. Nasze podejście w tych dziedzinach ubezpieczeń charakteryzuje się poszukiwaniem optymalnych rozwiązań dla zróżnicowanych oczekiwań naszych Klientów – zarówno w aspekcie zakresu ubezpieczenia, jak i opłaty za polisę ubezpieczeniową.

 

Ubezpieczenie
mienia

Najważniejszym składnikiem majątku każdego z nas jest dom lub mieszkanie. Najprostszym i zarazem najpowszechniejszym sposobem ich ochrony są ubezpieczenia. Zapewniają kompleksową ochronę nieruchomości i jej wyposażenia przed skutkami wielu nieprzewidzianych zdarzeń – kradzieży, pożaru, zalania.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia mienia to przede wszystkim:

  • szeroki zakres ochrony,
  • wysokie sumy ubezpieczenia,
  • elastyczność wyboru form ubezpieczenia,
  • możliwość rozszerzenia ochrony, np. o ruchomości domowe,
  • możliwość uzyskania bonusów i promocji.

Kahlenberg Services współpracuje z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce, m.in PZU S.A., AXA TU S.A., WARTA S.A., oferując polisy majątkowe odpowiadające indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom Klientów, w tym także ochronę nieruchomości firm i przedsiębiorstw.

 

Ubezpieczenie
komunikacyjne


Każdy właściciel pojazdu (samochodu, traktora, autokaru, ciężarówki i quada) ma prawny obowiązek posiadania polisy OC. Tak jest nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich krajach europejskich oraz większości państw świata. Istotą ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest zabezpieczenie interesów ubezpieczonego, a także umożliwienie zaspokojenia roszczeń osób, poszkodowanych w wypadkach drogowych. Polisa OC pozwala na pokrycie szkód wyrządzonych w majątku, na zdrowiu i życiu innym użytkownikom ruchu drogowego oraz zwalnia sprawcę wypadku z odpowiedzialności finansowej wobec osób poszkodowanych.

Dodatkową ochronę stanowi polisa autocasco. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które pokrywa koszty naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam ubezpieczający się.

Dobrowolnymi polisami komunikacyjnymi są również ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów pojazdów, ubezpieczenia assistance, ubezpieczenia ochrony prawnej, ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą ubezpieczenia bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Kahlenberg Services oferuje szeroką gamę tego typu produktów ubezpieczeniowych. Współpracuje z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce, m.in. z PZU S.A., AXA TU S.A. i WARTA S.A.

 

W celu przygotowania oferty ubezpieczenia majątkowego lub/i ubezpieczenia komunikacyjnego prosimy o kontakt: office@kahlenbergservices.com