Kahlenberg Services

Kahlenberg Services rozwija współpracę z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej

Cieszymy się z rozwijającej się współpracy z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej. Jej celem jest propagowanie dobrych rozwiązań ubezpieczeniowych dla klubów, zawodniczek i zawodników, trenerów i sędziów piłkarskich.

Podpisaliśmy już umowy z większością Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Stanowią one potwierdzenie wspólnej potrzeby budowania świadomości bezpiecznej gry w piłkę nożną, której ważnym elementem powinny być takie ubezpieczenia zawodników, aby w razie kontuzji lub urazu zapewnić im prawidłowe leczenie i rehabilitację a tym samym jak najszybszy powrót do czynnego uprawiania sportu. Zapisy umów kładą szczególny nacisk na wdrażanie takich rozwiązań ochrony ubezpieczeniowej w grupie młodych i najmłodszych piłkarzy, w tym uczestników akademii piłkarskich prowadzonych przez kluby zrzeszone w WZPN.  

Standard ubezpieczeń NNW, łączący w jednej polisie tradycyjne NNW z kosztami leczenia i rehabilitacji, jest dzisiaj uznawany w środowisku piłkarskim za jeden z ważnych elementów bezpiecznej gry. Liczymy, że wspólne działania WZPN i Kahlenberg Services przyczynią się do upowszechnienia tego standardu a jego masowa skala powinna wpłynąć na zwiększenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak również wysokość składki.