kahlenberg logo kolor

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia dla piłki nożnej. Byliśmy przy tworzeniu przez PZU i PZPN piłkarskiej polisy NNW, która łącząc w jednym produkcie ubezpieczeniowym tradycyjne NNW z kosztami leczenia i rehabilitacji – zrewolucjonizowała myślenie o zaawansowanych ubezpieczeniach sportowych.

We współpracy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi systematycznie poszerzamy naszą ofertę. Znajdują się w niej ubezpieczenia dla klubów, trenerów i menedżerów piłki nożnej, sędziów, szkół mistrzostwa sportowego, organizatorów piłkarskich turniejów i eventów. Nasze ubezpieczenia adresujemy do profesjonalistów i amatorów, dorosłych oraz piłkarskiej młodzieży i najmłodszych entuzjastów futbolu.

Na indywidualne zamówienie przygotowujemy również, we współpracy z naszymi polskimi i europejskimi partnerami, specjalistyczne ubezpieczenia sportowe – między innymi: ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych, ubezpieczenie ryzyka odwołania imprezy, kosztów leczenia dla osób wyczynowo uprawiających sport poza granicami RP, czy ubezpieczenie kontraktów zawodniczych.

Zawsze dbamy o minimum formalności przy zawieraniu umowy ubezpieczenia a nasi partnerzy o najwyższą jakość likwidacji szkód.

POLISA NNW
PZU/PZPN

Zbiorowe ubezpieczenie dla zawodników grających w klubach zrzeszonych w PZPN.
Koszty leczenia i rehabilitacji.

NNW TRENERA I INSTRUKTORA PIŁKI NOŻNEJ

Zbiorowe lub indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Koszty leczenia i rehabilitacji.

NNW
SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ

Ochrona ubezpieczeniowa dla sędziów nabywana przez wojewódzkie związki piłki nożnej lub indywidualnie. Koszty leczenia i rehabilitacji.

NNW MENEDŻERA I PRACOWNIKA SPORTOWEGO

Zbiorowe lub indywidualne ubezpieczenie dla kadry klubu piłkarskiego.
Koszty leczenia i rehabilitacji.

NNW UCZESTNIKÓW TURNIEJÓW I EVENTÓW

Zbiorowe ubezpieczenie dla klubów i organizatorów piłkarskich turniejów, imprez i widowisk. Koszty leczenia i rehabilitacji.

NNW SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

NNW Szkół Mistrzostwa Sportowego Ochrona uczniów w czasie zajęć szkolnych i sportowych. Koszty leczenia i rehabilitacji.

NNW
REPREZENTACJI WZPN

Zbiorowe ubezpieczenie piłkarskiej reprezentacji województwa.
Koszty leczenia i rehabilitacji.

UBEZPIECZENIE OC
TRENERA PIŁKI NOŻNEJ

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nabywane przez klub lub indywidualnie przez trenera.

UBEZPIECZENIE OC
KLUBU PIŁKARSKIEGO

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej klubu. Ochrona interesów klubu i kadry zarządzającej.

AKTUALNOŚCI

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KAHLENBERG SERVICES A ŚLĄSKIM ZWIĄZKIEM PIŁKI NOŻNEJ PRZEDŁUŻONA

Współpraca pomiędzy Kahlenberg Services a SLZPN trwa już ponad dwa lata. 18 lutego 2021 roku została przedłużona na kolejny okres. Przypomnijmy, że jej podstawą stał się ogólnopolski program ubezpieczeń [...]

NOWA POLISA - UBEZPIECZENIE NNW REPREZENTACJI WZPN

Kahlenberg Services włączył do swojej oferty ubezpieczeń dla piłki nożnej ubezpieczenie NNW Reprezentacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Polisa NNW Reprezentacji WZPN stworzona została z myślą o objęciu ochroną ubezpieczeniową zawodników i zawodniczek powoływanych [...]

NOWE TARYFY I STAWKI W UBEZPIECZENIACH DLA PIŁKI NOŻNEJ

W przekonaniu, że piłka nożna po okresie pandemicznych restrykcji i ograniczeń będzie stopniowo i bezpiecznie wracać do pełnych wymiarów najbardziej widowiskowej gry, Kahlenberg Services odnawia i rozszerza ofertę ubezpieczeń dla piłki nożnej. Oferta PZU obejmuje z jednej strony [...]

WAŻNOŚĆ BADAŃ LEKARSKICH PIŁKARZY Z POLISĄ NNW PZU W OKRESIE TRWAJĄCEGO ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia orzeczenia lekarskie dla sportowców wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin ważności upłynął po dniu 7 marca 2020 r., zachowują swoją ważność [...]

Myśl o bezpieczeństwie swoim i innych.
Nie pozwól pandemii wykopać piłkę nożną na aut!