PIŁKARSKA POLISA NNW INTERRISK INTERGOL

Jak to działa

Polisa NNW InterGol powstała w wyniku współpracy Kahlenberg Services z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk S.A. i jest skierowana do klubów sportowych, związków sportowych, Szkół Mistrzostwa Sportowego i Akademii Piłkarskich.

Ubezpieczenie adresowane jest do zawodniczek i zawodników, trenerów, pozostałych pracowników Ubezpieczającego – wszystkie grupy wiekowe i klasy rozgrywkowe (z wyłączeniem zawodników męskiej I i II Ligi oraz Ekstraklasy w piłce nożnej i futsalu) oraz osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko.

Polisa chroni Ubezpieczonego podczas zajęć sportowych organizowanych przez Ubezpieczającego (czyli podczas treningów oraz reprezentowania Ubezpieczającego na zawodach sportowych), jak również w drodze do lub z zajęć sportowych organizowanych przez Ubezpieczającego.

Polisa NNW InterGol odpowiada ustawowym wymogom obowiązkowego ubezpieczenia zawodników, jaki nakłada na kluby art. 38 ustawy o sporcie.

Podstawą prawną są Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków odNOWA (dalej „OWU”) zatwierdzone uchwałą nr 02/19/07/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 19.07.2022 roku.

Ubezpieczenie bezimienne

Polisa NNW InterGol ma charakter bezimienny w wariancie podstawowym dla obu grup wiekowych pod warunkiem ubezpieczenia wszystkich członków klubu.

Kto jest płatnikiem składki

Ubezpieczenie dla swoich zawodników kupuje klub piłkarski. Zawodnicy nie mogą ubezpieczyć się indywidualnie.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Zapoznaj się z tabelą stawek, zakresami świadczeń i sumami ubezpieczeń*:

* Wybierając rodzaj ubezpieczenia bierzemy pod uwagę datę urodzenia zawodnika w dniu zawarcia umowy

Jak nabyć ubezpieczenie

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń InterGol należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:
 

Wypełnij i prześlij dokumenty

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy klubu* oraz listę ubezpieczanych zawodników (w przypadku ubezpieczenia imiennego)**.

* w Formularzu Zgłoszeniowym Klubu do ubezpieczenia bezimiennego należy podać liczbę ubezpieczanych zawodników w podziale na kategorie wiekowe.
** Lista ubezpieczanych zawodników powinna zostać wypełniona pismem drukowanym.

Następnie prześlij Formularz zgłoszeniowy klubu (w ubezpieczeniu imiennym dodatkowo listę ubezpieczanych zawodników), o którym mowa powyżej:

  • skanem na adres e-mail: sport@kahlenbergservices.com lub
  • pocztą na adres: Kahlenberg Services Sp. z o.o. ul. Warszawska 164 lok. 8, 05-092 Łomianki.

Prosimy o wskazanie daty początku okresu ubezpieczenia, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ma się rozpocząć w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia zawodników do ubezpieczenia.

W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania formularza Kahlenberg Services wystawi polisę i wyśle ją na adres e-mail ubezpieczającego.

Wydrukuj i prześlij polisę

Po otrzymaniu polisy wydrukuj ją, a następnie:

  • Opłać składkę; nr rachunku i termin płatności są uwidocznione na polisie,
  • Podpisz polisę (czwarta strona polisy) oraz odeślij skan podpisanej polisy na adres e-mail: sport@kahlenbergservices.com

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury ubezpieczania zapraszamy do kontaktu z Kahlenberg Services od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 pod numerem telefonu 800 007 008 lub adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com

Jak zlikwidować szkodę

Ubezpieczony zawodnik może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej, leczenia i rehabilitacji.

Zgłoszenia i likwidacja szkody:

  • szybko i bezpiecznie online www.interrisk.pl
  • telefonicznie pod numerem infolinii: (22) 575 25 25
  • mailem lub pocztą: szkody@interrisk.pl lub InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, skr. poczt. 3334, 40-610 Katowice.

Do likwidacji niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej.