PIŁKARSKA POLISA NNW INTERRISK INTERGOL

Jak to działa

Polisa NNW InterGol powstała w wyniku współpracy Kahlenberg Services z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk S.A. i jest skierowana do klubów sportowych, związków sportowych, Szkół Mistrzostwa Sportowego i Akademii Piłkarskich.

Ubezpieczenie adresowane jest do zawodniczek i zawodników, trenerów, pozostałych pracowników Ubezpieczającego – wszystkie grupy wiekowe i klasy rozgrywkowe (z wyłączeniem zawodników męskiej I i II Ligi oraz Ekstraklasy w piłce nożnej i futsalu) oraz osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko.

Polisa w zakresie ograniczonym chroni Ubezpieczonego podczas zajęć sportowych organizowanych przez Ubezpieczającego (czyli podczas treningów oraz reprezentowania Ubezpieczającego na zawodach sportowych), jak również w drodze do lub z zajęć sportowych organizowanych przez Ubezpieczającego.
W zakresie pełnym Ubezpieczony objęty jest ochroną 24 godziny na dobę.

Polisa NNW InterGol odpowiada ustawowym wymogom obowiązkowego ubezpieczenia zawodników, jaki nakłada na kluby art. 38 ustawy o sporcie.

Podstawą prawną są Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków odNOWA (dalej „OWU”) zatwierdzone uchwałą nr 02/19/07/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 19.07.2022 roku.

Forma ubezpieczenia

Forma bezimienna w wariancie podstawowym pod warunkiem ubezpieczenia wszystkich członków klubu.

W wariancie rozszerzonym o koszty leczenia i rehabilitacji w zakresie ograniczonym możliwość zastosowania formy bezimiennej pod warunkiem ubezpieczenia wszystkich członków klubu. W zakresie pełnym zawsze stosowana jest forma imienna ubezpieczenia.

Kto jest płatnikiem składki

Ubezpieczenie dla swoich zawodników kupuje klub piłkarski. Zawodnicy nie mogą ubezpieczyć się indywidualnie.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Zapoznaj się z tabelą stawek, zakresami świadczeń i sumami ubezpieczeń*:

* Wybierając rodzaj ubezpieczenia bierzemy pod uwagę datę urodzenia zawodnika w dniu zawarcia umowy

Jak nabyć ubezpieczenie

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń InterGol należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:
 

Wypełnij i prześlij dokumenty

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy klubu* oraz listę ubezpieczanych zawodników (w przypadku ubezpieczenia imiennego)**.

* w Formularzu Zgłoszeniowym Klubu do ubezpieczenia bezimiennego należy podać liczbę ubezpieczanych zawodników w podziale na kategorie wiekowe.
** Lista ubezpieczanych zawodników powinna zostać wypełniona pismem drukowanym.

Następnie prześlij Formularz zgłoszeniowy klubu (w ubezpieczeniu imiennym dodatkowo listę ubezpieczanych zawodników), o którym mowa powyżej:

  • skanem na adres e-mail: sport@kahlenbergservices.com lub
  • pocztą na adres: Kahlenberg Services Sp. z o.o. ul. Warszawska 164 lok. 8, 05-092 Łomianki.

Prosimy o wskazanie daty początku okresu ubezpieczenia, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ma się rozpocząć w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia zawodników do ubezpieczenia.

W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania formularza Kahlenberg Services wystawi polisę i wyśle ją na adres e-mail ubezpieczającego.

Wydrukuj i prześlij polisę

Po otrzymaniu polisy wydrukuj ją, a następnie:

  • Opłać składkę; nr rachunku i termin płatności są uwidocznione na polisie,
  • Podpisz polisę (czwarta strona polisy) oraz odeślij skan podpisanej polisy na adres e-mail: sport@kahlenbergservices.com

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury ubezpieczania zapraszamy do kontaktu z Kahlenberg Services od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 pod numerem telefonu 800 007 008 lub adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com

Jak zlikwidować szkodę

Ubezpieczony zawodnik może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej, leczenia i rehabilitacji.

Zgłoszenia i likwidacja szkody:

  • szybko i bezpiecznie online www.interrisk.pl
  • telefonicznie pod numerem infolinii: (22) 575 25 25
  • mailem lub pocztą: szkody@interrisk.pl lub InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, skr. poczt. 3334, 40-610 Katowice.

Do likwidacji niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej.