NNW SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Jak to działa

Ubezpieczenie dedykowane jest zawodniczkom i zawodnikom do lat 18, uprawiającym wszystkie dyscypliny sportu w formie zorganizowanej przez szkoły mistrzostwa sportowego, akademie, szkoły, fundacje, związki sportowe czy kluby.  Zakres ubezpieczenia –  podobnie jak inne sportowe polisy PZU –   łączy cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakupu środków ortopedycznych w razie urazu lub kontuzji. Zawiera także usługę typu assistance na terytorium RP (zakres podstawowy).

Polisa zapewnia całodobową ochronę ubezpieczeniową, co oznacza, że obowiązuje również poza zajęciami sportowymi, np. podczas lekcji i pozasportowych zajęć szkolnych. W związku z tym nie ma potrzeby dokupowania dodatkowego ubezpieczenia szkolnego, bo polisa – nazywana uniwersalną polisą sportową – zastępuje je w całości. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Kto jest płatnikiem składki

Ubezpieczenie (umowa ubezpieczeniowa) ma charakter zbiorowy (polisa bezimienna). Umowa ubezpieczenia bezimiennego może być zawarta pod warunkiem ubezpieczenia wszystkich zawodników w danej grupie wiekowej, w tym samym wariancie. Ubezpieczającym/płatnikiem składki są szkoły (w tym SMS), akademie, fundacje i inne podmioty prowadzące w formie zorganizowanej kształcenie sportowe.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach: brązowy i srebrny. Składka i wariant ubezpieczenia zależne są od grupy wiekowej:  grupa wiekowa 0-12 lat – 48 zł (wariant brązowy), 80 zł (wariant srebrny). Dla grup wiekowych 13-15 lat i 16-18 lat dostępny jest wyłącznie wariant srebrny ze składkami odpowiednio: 260 zł i 480 zł za roczne ubezpieczenie jednego zawodnika.

Jak nabyć ubezpieczenie

W celu przygotowania oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać e-mailem na adres: sport@kahlenbergservices.comW przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą pod numerem infolinii 800 007 008 (pon-pt, 9-17).

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla Szkół Mistrzostwa Sportowego i akademii należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Jak zlikwidować szkodę

Ubezpieczony zawodnik może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej, leczenia i rehabilitacji oraz wypłatę świadczenia za następstwa wypadku.

Szkody można zgłaszać dzwoniąc na infolinię PZU SA, czynną całą dobę pod nr telefonu: 801 102 102. Do likwidacji szkody niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej i PESEL ubezpieczonego. Szkoda zostanie zarejestrowana a poszkodowany poinformowany zostanie o dalszym postępowaniu.

PZU wypłaca odszkodowanie z tytułu NNW bez stosowania franszyzy (czyli udziału własnego). Oznacza to, że świadczenia będą wypłacane nawet z tytułu drobnych szkód proporcjonalnie do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Nasi partnerzy medyczni

Kahlenberg Services współpracuje z certyfikowanymi placówkami medycznymi i ośrodkami leczniczymi z całej Polski, które specjalizują się w leczeniu urazów i kontuzji odniesionych podczas uprawiania sportu. Zobacz menu główne: Nasi partnerzy medyczni – jaka placówka medyczna znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem telefonu 800 007 008, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 lub pod adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com.