NNW UCZESTNIKÓW TURNIEJÓW i OBOZÓW SPORTOWYCH

Jak to działa

Polisa zapewnia całodobową ochronę ubezpieczeniową uczestnikom piłkarskich turniejów, eventów, obozów, półkolonii i kolonii. Ubezpieczenie łączy cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów leczenia oraz zakupu środków ortopedycznych w razie urazu lub kontuzji. Ubezpieczeniem w ramach oferty mogą zostać objęci piłkarze i piłkarki biorących udział w rozgrywkach organizowanych przez Ubezpieczającego.

Kto jest płatnikiem składki

Ubezpieczenie (umowa ubezpieczeniowa) ma charakter zbiorowy (polisa bezimienna). Ubezpieczającym/ płatnikiem składki jest organizator turnieju, obozu sportowego. Ubezpieczający deklaruje liczbę osobodni (liczba osób/czas trwania turnieju/obozu)  i opłaca składkę.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach: brązowy i srebrny – ze składkami za jednego ubezpieczonego (1 osoba/dzień) odpowiednio: 0,80 zł i 1,50 zł. Umowa zawierana jest na czas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ubezpieczającego.

Jak nabyć ubezpieczenie

W celu przygotowania oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać e-mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą pod numerem infolinii 800 007 008 (pon-pt, 9-17).

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla uczestników turniejów i eventów piłkarskich należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Wypełnij i prześlij dokumenty

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy.

Następnie prześlij Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa powyżej:

  • skanem na adres e-mail: sport@kahlenbergservices.com lub
  • pocztą na adres: Kahlenberg Services Sp. z o.o. ul. Warszawska 164 lok. 8, 05-092 Łomianki.

Prosimy o wskazanie daty początku okresu ubezpieczenia, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ma się rozpocząć w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia zawodników do ubezpieczenia.

W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania formularza Kahlenberg Services wystawi polisę i wyśle ją na adres e-mail ubezpieczającego.

Wydrukuj i prześlij polisę

Po otrzymaniu polisy wydrukuj ją, a następnie:

  • Opłać składkę; nr rachunku i termin płatności są uwidocznione na polisie,
  • Podpisz polisę (czwarta strona polisy) oraz odeślij skan podpisanej polisy na adres e-mail: sport@kahlenbergservices.com

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury ubezpieczania zapraszamy do kontaktu z Kahlenberg Services od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 pod numerem telefonu 800 007 008 lub adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com

Jak zlikwidować szkodę

Ubezpieczony zawodnik może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej i leczenia.

Zgłoszenia i likwidacja szkody:

  • szybko i bezpiecznie online www.interrisk.pl
  • telefonicznie pod numerem infolinii: (22) 575 25 25
  • mailem lub pocztą: szkody@interrisk.pl lub InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, skr. poczt. 3334, 40-610 Katowice.

Do likwidacji niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej.