NNW UCZESTNIKÓW TURNIEJÓW I EVENTÓW

Jak to działa

Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową uczestnikom piłkarskich turniejów i eventów. Podobnie jak inne piłkarskie ubezpieczenia PZU łączy cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakupu środków ortopedycznych w razie urazu lub kontuzji. Ubezpieczeniem w ramach oferty mogą zostać objęci:
  1. zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w klubach, szkółkach oraz akademiach piłkarskich,
  2. zwodniczki bez względu na klasę rozgrywkową,
  3. zawodnicy i zawodniczki futsalu bez względu na klasę rozgrywkową,
  4. zawodnicy i zawodniczki ampfutbolu.

Kto jest płatnikiem składki

Ubezpieczenie (umowa ubezpieczeniowa) ma charakter zbiorowy (polisa bezimienna). Ubezpieczającym/ płatnikiem składki jest organizator turnieju, eventu sportowego. Ubezpieczający deklaruje liczbę osobodni (liczba osób/czas trwania turnieju)  i opłaca składkę.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: brązowy, srebrny i złoty – ze składkami za jednego ubezpieczonego  (1 osoba/dzień) odpowiednio: 0,30 zł, 0,60 zł i 1 zł. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Jak nabyć ubezpieczenie

W celu przygotowania oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać e-mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą pod numerem infolinii 800 007 008 (pon-pt, 9-17).

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla uczestników turniejów i eventów piłkarskich należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Jak zlikwidować szkodę

Ubezpieczony zawodnik może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej, leczenia i rehabilitacji oraz wypłatę świadczenia za następstwa wypadku.

Szkody można zgłaszać dzwoniąc na infolinię PZU SA, czynną całą dobę pod nr telefonu: 801 102 102. Do likwidacji szkody niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej i PESEL ubezpieczonego. Szkoda zostanie zarejestrowana a poszkodowany poinformowany zostanie o dalszym postępowaniu.

PZU wypłaca odszkodowanie z tytułu NNW bez stosowania franszyzy (czyli udziału własnego). Oznacza to, że świadczenia będą wypłacane nawet z tytułu drobnych szkód proporcjonalnie do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Nasi partnerzy medyczni

Kahlenberg Services współpracuje z certyfikowanymi placówkami medycznymi i ośrodkami leczniczymi z całej Polski, które specjalizują się w leczeniu urazów i kontuzji odniesionych podczas uprawiania sportu. Zobacz menu główne: Nasi partnerzy medyczni – jaka placówka medyczna znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem telefonu 800 007 008, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 lub pod adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com.