KIM JESTEŚMY

Kahlenberg Services Sp. z o.o. jest dostawcą ubezpieczeń i programów ubezpieczeniowych, specjalizującym się w oferowaniu ochrony ubezpieczeniowej wszystkim, którzy zawodowo i amatorsko uprawiają różne dyscypliny sportu. W naszej aktualnej ofercie szczególne miejsce zajmują ubezpieczenia dla piłki nożnej. Znajdują się w niej propozycje produktów ubezpieczeniowych dla klubów, zawodników w każdym wieku i na każdym poziomie rozgrywek, trenerów i sędziów piłki nożnej oraz dla pracowników i menedżerów futbolu. Kahlenberg Services jest wyłącznym dystrybutorem piłkarskiej polisy NNW PZU/PZPN, która daje dzisiaj ochronę ubezpieczeniową kilkudziesięciu tysiącom polskich piłkarzy i piłkarek.

Przygotowujemy również programy i projekty ochrony ubezpieczeniowej na indywidualne zamówienia naszych klientów, m.in: ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych, ubezpieczenie ryzyka odwołania imprezy, kontraktów zawodniczych i „utraty wartości” zawodnika czy ubezpieczenie osób wyczynowo uprawiających sport poza granicami RP.

Współpracujemy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce, których produkty charakteryzują się najwyższą jakością ochrony ubezpieczeniowej i wysoką efektywnością stosowanych przez nie procedur likwidacji szkód.

Kahlenberg Services działa w oparciu o ubezpieczeniową licencję agencyjną Komisji Nadzoru Finansowego.

Naszą misją jest udział w budowaniu indywidualnej i zbiorowej świadomości, że ubezpieczenia sportowe powinny służyć realnej ochronie bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich uprawiających sport.

Zespół Kahlenberg Services tworzą specjaliści od ubezpieczeń, których wiedza i doświadczenie służą trafnemu rozpoznaniu potrzeb związanych z ochroną ubezpieczeniową osób uprawiających sport – profesjonalistów i amatorów. Naszym wspólnym dążeniem jest oferowanie najwyższej jakości produktów ubezpieczeniowych oraz rzetelne i życzliwe komunikowanie się z każdym klientem. W codziennej pracy wszystkie członkinie i wszyscy członkowie Zespołu respektują dobre praktyki i zasady etyki zawodowej pracownika firmy działającej na rynku ubezpieczeń.

MICHAŁ PIETRUSZKA

PREZES ZARZĄDU KAHLENBERG SERVICES

Prezes Zarządu Kahlenberg Services Sp. z o.o. posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Zajmował się doradztwem ubezpieczeniowym dla klientów korporacyjnych oraz obsługą brokerską przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, rozwijając przy tym współpracę z wiodącymi krajowymi i europejskimi instytucjami ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi.
W latach 2005 – 2007 był wiceprezesem Zarządu spółek ubezpieczeniowych PZU SA na Ukrainie. Był także członkiem rady nadzorczej Polskiego Towarzystwa Reasekuracji SA oraz doradcą Prezesa Zarządu TUiR WARTA SA.
Przez kilka ostatnich lat był prezesem Zarządu Kahlenberg Reinsurance Insurance SA, która prowadzi działalność brokerską dla firm reprezentujących różne branże i dziedziny działalności gospodarczej.

Od lat zajmuje się rynkiem ubezpieczeń sportowych i kreowaniem produktów ubezpieczeniowych dedykowanych różnym dyscyplinom sportu, w tym piłce nożnej. Od 2020 roku jest Prezesem Zarządu Kahlenberg Services Sp. z o.o.

Kibic i pasjonat piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.