Kahlenberg Services

Mobilne centrum promocji Kahlenberg działa w województwie śląskim

W porozumieniu ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, od połowy września 2019 r., na drogach i ulicach miast województwa śląskiego zobaczyć można  „mobilne centrum promocji” Kahlenberga, czyli białą skodę Fabię, z naszym hasłem Polisa NNW PZU/PZPN … i znów jesteś w grze.

Celem stworzenia „mobilnego centrum promocji” jest propagowanie programu ubezpieczeń dla piłki nożnej. Powstał on w wyniku porozumienia PZU i PZPN, z myślą o zaoferowaniu piłkarskiej Polsce certyfikowanej polisy NNW, łączącej klasyczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z ubezpieczeniem zdrowotnym. Polisa zapewnia więc piłkarzom w razie kontuzji lub urazu odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku oraz pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczenie adresowane jest także do trenerów i piłkarskich sędziów.

„Centrum” docierać będzie do piłkarskich klubów, szkółek i akademii piłkarskich z pełną informacją o polisie (NNW PZU/PZPN) i innych ubezpieczeniach dla piłki nożnej, oferowanych przez Kahlenberg.