NNW REPREZENTACJI WZPN

Jak to działa

Polisa NNW Reprezentacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (WZPN) stworzona została z myślą o objęciu ochroną ubezpieczeniową zawodników/zawodniczek grających w reprezentacyjnych drużynach WZPN. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Kahlenberg Services jest wyłącznym dystrybutorem ubezpieczenia.

Polisa jest produktem ubezpieczeniowym nowej generacji: łączy cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów diagnostyki i leczenia oraz rehabilitacji i zakupu środków ortopedycznych w razie urazu lub kontuzji, jakich doznał zawodnik/zawodniczka będący pod opieką WZPN na boisku, w czasie treningu, zgrupowania kadry reprezentacji wojewódzkiej, czy obozu szkoleniowego na terytorium RP. 

Zakres ochrony obejmuje m.in: złamania, zwichnięcia, skręcenia, obrażenia ciała, jeżeli doszło do nich na boisku czy w czasie treningu oraz następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

Ubezpieczenie bezimienne

Polisa NNW Reprezentacji WZPN jest ubezpieczeniem zbiorowym, bezimiennym. Bezimienna formuła ubezpieczenia służy ograniczeniu procedur formalnych i uwzględnia specyfikę funkcjonowania wojewódzkiej reprezentacji WZPN, wynikającą z dużej, naturalnej rotacji powoływanych do kadry wojewódzkiej  zawodników/zawodniczek.

Kto jest płatnikiem składki

Płatnikem składki jest Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, który zawiera umowę ubezpieczeniową. Płatność składki jest jednorazowa!

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: Wariant I i Wariant II – z rocznymi składkami za jednego ubezpieczonego odpowiednio: 48 zł i 99 zł.

Jak nabyć ubezpieczenie

W celu przygotowania oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (tutaj). W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM musi być podana liczba zawodników/zawodniczek i  wskazany wariant ubezpieczenia (I lub II). Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać e-mailem na adres: sport@kahlenbergservices.com.  UWAGA! Przed każdym powołaniem kadry do reprezentacji WZPN należy przesłać listę powołanych zawodników z wyszczególnieniem podstawowych danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru PESEL, które są niezbędnee do sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji szkody przez PZU. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą pod numerem infolinii 800 007 008 (pon-pt, 9-17).

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla reprezentacji WZPN należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Jak zlikwidować szkodę

Ubezpieczony zawodnik może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej, leczenia i rehabilitacji oraz wypłatę świadczenia za następstwa wypadku.

Ubezpieczeni zawodnicy mogą skorzystać z pomocy medycznej (diagnostyki i leczenia) w sieci placówek PZU. Pod adresem: https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/znajdz-punkt-medyczny znajduje się wyszukiwarka placówek medycznych, w których leczenie może odbywać się bezkosztowo; rozliczenie PZU bezpośrednio z placówką medyczną.

Szkody można zgłaszać dzwoniąc na infolinię PZU SA, czynną całą dobę pod nr telefonu: 801 402 402. Do likwidacji szkody niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej i PESEL ubezpieczonego. Szkoda zostanie zarejestrowana a poszkodowany poinformowany zostanie o dalszym postępowaniu.

PZU wypłaca odszkodowanie z tytułu NNW bez stosowania franszyzy (czyli udziału własnego). Oznacza to, że świadczenia będą wypłacane nawet z tytułu drobnych szkód proporcjonalnie do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Nasi partnerzy medyczni

Kahlenberg Services współpracuje z certyfikowanymi placówkami medycznymi i ośrodkami leczniczymi z całej Polski, które specjalizują się w leczeniu urazów i kontuzji odniesionych podczas uprawiania sportu. Zobacz menu główne: Nasi partnerzy medyczni – jaka placówka medyczna znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem telefonu 800 007 008, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 lub pod adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com.