NNW TRENERA I INSTRUKTORA PIŁKI NOŻNEJ

Jak to działa

Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową trenerom i instruktorom piłki nożnej. Łączy cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakupu środków ortopedycznych w razie urazu lub kontuzji. Polisa zapewnia całodobową ochronę ubezpieczeniową, co oznacza, że obowiązuje również w życiu prywatnym. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Kto jest płatnikiem składki

Ubezpieczenie (umowa ubezpieczeniowa) może mieć charakter zbiorowy (polisa bezimienna) – płatnikiem składki jest wówczas klub piłkarski. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia bezimiennego jest zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich trenerów klubu. W przypadku umowy indywidualnej składkę uiszcza trener/instruktor piłki nożnej lub klub.

Tabela świadczeń, sum ubezpieczeń i składek

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: brązowy, srebrny i złoty – z rocznymi składkami za jednego ubezpieczonego odpowiednio: 26 zł, 45 zł i 75 zł.

Jak nabyć ubezpieczenie

W celu przygotowania indywidualnej oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO. Jeśli wybiorą Państwo zbiorową ofertę ubezpieczenia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO UBEZPIECZENIA ZBIOROWEGO. Wybrany i wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać e-mailem na adres: sport@kahlenbergservices.comW przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą pod numerem infolinii 800 007 008 (pon-pt, 9-17).

Pobierz dokumenty

Aby przystąpić do programu ubezpieczeń dla trenerów i instruktorów piłki nożnej należy pobrać, w celu zapoznania się z ich treścią, poniższe dokumenty:

Jak zlikwidować szkodę

Trener/instruktor piłki nożnej może się ubiegać o zwrot kosztów pomocy medycznej, leczenia i rehabilitacji oraz wypłatę świadczenia za następstwa wypadku. 

Szkody można zgłaszać dzwoniąc na infolinię PZU SA, czynną całą dobę pod nr telefonu: 801 102 102. Do likwidacji szkody niezbędne jest podanie numeru polisy ubezpieczeniowej i PESEL ubezpieczonego. Szkoda zostanie zarejestrowana a poszkodowany poinformowany zostanie o dalszym postępowaniu.

PZU wypłaca odszkodowanie z tytułu NNW bez stosowania franszyzy (czyli udziału własnego). Oznacza to, że świadczenia będą wypłacane nawet z tytułu drobnych szkód proporcjonalnie do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Nasi partnerzy medyczni

Kahlenberg Services współpracuje z certyfikowanymi placówkami medycznymi i ośrodkami leczniczymi z całej Polski, które specjalizują się w leczeniu urazów i kontuzji odniesionych podczas uprawiania sportu. Zobacz menu główne: Nasi partnerzy medyczni – jaka placówka medyczna znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem telefonu 800 007 008, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00 lub pod adresem e-mail: sport@kahlenbergservices.com.