Kahlenberg Services

Nowa polisa - ubezpieczenie NNW reprezentacji WZPN

Kahlenberg Services włączył do swojej oferty ubezpieczeń dla piłki nożnej ubezpieczenie NNW Reprezentacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Polisa NNW Reprezentacji WZPN stworzona została z myślą o objęciu ochroną ubezpieczeniową zawodników i zawodniczek powoływanych do gry w reprezentacyjnych drużynach WZPN. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Polisa jest produktem ubezpieczeniowym nowej generacji: łączy cechy tradycyjnego ubezpieczenia NNW (uszczerbek na zdrowiu) z refundacją kosztów diagnostyki i leczenia oraz rehabilitacji i zakupu środków ortopedycznych w razie urazu lub kontuzji, jakich doznał zawodnik/zawodniczka będący pod opieką WZPN na boisku, w czasie treningu, zgrupowania kadry reprezentacji wojewódzkiej, czy obozu szkoleniowego na terytorium RP.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach: wariant I z roczną składką za jednego zawodnika/zawodniczkę wynoszącą 48 zł i wariant II – 80 zł. Co ważne, polisa ma charakter ubezpieczenia zbiorowego – bezimiennego. Rozwiązanie takie uwzględnia specyfikę funkcjonowania drużyn reprezentacyjnych WZPN – naturalną rotację powoływnych zawodników i zawodniczek. WZPN jako ubezpieczający musi jednak pamiętać, że przed każdym powołaniem kadry do reprezentacji WZPN należy przesłać listę powołanych zawodników z wyszczególnieniem podstawowych danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru PESEL, które są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji szkody przez PZU.

Kahlenberg Services z satysfakcją informuje, że Śląski Związek Piłki Nożnej objął ubezpieczeniem wszystkie swoje reprezentacyjne kadry.