Kahlenberg Services

Nowe taryfy i stawki w ubezpieczeniach dla piłki nożnej

W przekonaniu, że piłka nożna po okresie pandemicznych restrykcji i ograniczeń będzie stopniowo i bezpiecznie wracać do pełnych wymiarów najbardziej widowiskowej gry, Kahlenberg Services odnawia i rozszerza ofertę ubezpieczeń dla piłki nożnej.

Oferta PZU obejmuje z jednej strony znane już produkty ubezpieczeniowe dla piłki nożnej, takie jak NNW sędziego i NNW trenera piłki nożnej, NNW Szkoły Mistrzostwa Sportowego czy OC trenera piłki nożnej i OC klubu piłkarskiego poprzez chociażby rozszerzenie listy osób, które mogą być objęte ubezpieczeniem – np. NNW trenera obejmuje również sportowych pracowników klubu. Z drugiej strony w ofercie znajdują się nowe produkty – NNW dla uczestników piłkarskich turniejów i eventów.

Istotą zmian w proponowanej ofercie jest jednak wprowadzenie co do zasady nowych, w wielu przypadkach korzystniejszych niż dotychczasowe – taryf i stawek ubezpieczenia. Oferta daje także większą przejrzystość co do zakresów ubezpieczenia, sum odszkodowania czy kwot na pokrycie np. kosztów leczenia i rehabilitacji poprzez wprowadzenie w większości produktów wariantów: brązowego, srebrnego i złotego.