Ładowanie strony

# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Kahlenberg posiada umowy o współpracy z dwoma partnerami:

PZU

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce.    

PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) to ogólnokrajowe stowarzyszenie piłkarskie posiadające osobowość prawną, działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie statutu, będące jedynym prawnym reprezentantem polskiej piłki nożnej w kraju i za granicą (także piłki halowej i plażowej), zarówno mężczyzn jak i kobiet, we wszystkich kategoriach wiekowych.

PZPN od 1923 roku jest członkiem FIFA, a od 1955 roku – UEFA.

PZPN odpowiada między innymi za:

- szkolenie dzieci i młodzieży

- organizację i nadzór nad 9 ligami rozgrywkowymi:
3 profesjonalnymi — Ekstraklasa, I i II Liga Polska,
6 amatorskimi — III, IV Liga Polska, Klasa Okręgowa oraz Klasa A, B i C,

- organizację turniejów Pucharu Polski oraz Reprezentacji Polski

- organizację klubu kibica, karnetów i sprzedaż wejściówek,

- przyznawanie licencji klubom piłkarskim,

- nadzór i organizację struktury Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (ZPN),

- nadzór nad szkoleniem sędziowskim,

- kontakty z kibicami i mediami.