# Kahlenberg Services - Ubezpieczenia sportowe

Kahlenberg posiada umowy o współpracy z czterema partnerami:

PZU

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce.


   

PZPN

Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) to ogólnokrajowe stowarzyszenie piłkarskie posiadające osobowość prawną, działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie statutu, będące jedynym prawnym reprezentantem polskiej piłki nożnej w kraju i za granicą (także piłki halowej i plażowej), zarówno mężczyzn jak i kobiet, we wszystkich kategoriach wiekowych. PZPN od 1923 roku jest członkiem FIFA, a od 1955 roku – UEFA.


   

Ekstraklasa S.A.

Ekstraklasa S.A. jest spółką akcyjną założoną w 2005 roku w wyniku umowy  pomiędzy PZPN a klubami piłkarskimi uczestniczącymi w rozgrywkach I ligi, które były inicjatorami powołania ligi zawodowej. Ekstraklasa zarządza rozgrywkami, prowadzi sprzedaż praw medialnych oraz sprzedaż scentralizowanych praw marketingowych.


   

Asystent Trenera

Trener/Asystent Trenera - profesjonalne czasopismo, przez wielu ekspertów uważane za najlepszy w Europie fachowy magazyn dla trenerów piłki nożnej.  Przynosi wiedzę praktyczną, raporty o najnowszych zdobyczach pracy szkoleniowej, informacje z zakresu medycyny, żywienia. Magazyn jest także platformą wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych szkoleniowców.