Kahlenberg Services

Umowa o współpracy pomiędzy Kahlenberg Services a Śląskim Związkiem Piłki Nożnej przedłużona

Współpraca pomiędzy Kahlenberg Services a SLZPN trwa już ponad dwa lata. 18 lutego 2021 roku została przedłużona na kolejny okres. Przypomnijmy, że jej podstawą stał się ogólnopolski program ubezpieczeń dla klubów piłkarskich, ogłoszony wspólnie przez PZPN i PZU. Jego celem było zaoferowanie piłkarskim klubom, które mają obowiązek ubezpieczenia swoich piłkarek i piłkarzy, nowoczesnej polisy ubezpieczeniowej. Tak narodziła się piłkarska polisa NNW PZU/PZPN, która łączy tradycyjne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to, że ubezpieczony zawodnik, w razie urazu lub kontuzji otrzymuje nie tylko odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku, ale PZU pokrywa też koszty jego leczenia i rehabilitacji. Mimo zmian stawek ubezpieczenia, polisa NNW PZU/PZPN jest wciąż najbardziej konkurencyjnym produktem ubezpieczeniowym, oferowanym przez Kahlenberg Services piłkarskim klubom. Dzisiaj z jej ochrony korzysta kilkadziesiąt tysięcy piłkarek i piłkarzy, grających w klubach zrzeszonych we wszystkich WZPN.

W czołówce Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, promujących ogólnopolski program ubezpieczeń PZPN i PZU, jest Śląski Związek Piłki Nożnej. Wynika to zarówno z liczby klubów i zawodników zrzeszonych w SLZPN, ale też z postawy śląskich działaczy piłkarskich, którzy do spraw bezpieczeństwa gry przywiązują wielką wagę. Nie przypadkiem więc, co warto przypomnieć, jednym z inicjatorów ogłoszenia programu ubezpieczeń dla piłki nożnej był Henryk Kula – Prezes Zarządu SLZPN i członek Zarządu PZPN.

Cele przedłużonej umowy o współpracy pomiędzy Kahlenberg Services i SLZPN pozostają niezmienne: promocja bezpiecznej gry w piłkę nożną oraz edukacja ubezpieczeniowa, której elementem jest dbałość o jakość produktów ubezpieczeniowych oferowanych piłkarzom, trenerom i piłkarskiej kadrze.

Przypomnieć też warto, że na Śląsku, dzięki staraniom i zaangażowaniu Grzegorza Morkisa – członka Zarządu SLZPN, działa „mobilne centrum promocji” Kahlenberg. Nawet klika razy w tygodniu udaje się ono do piłkarskich klubów na terenie Śląska z promocją idei bezpiecznej gry. Przy tej okazji profil Kahlenberg Services stał się jeszcze jednym miejscem promocji tradycji i osiągnięć największych, większych, średnich i najmniejszych klubów SLZPN.